Varme arbeider

Forsikringsselskapene krever at de som utfører varme arbeider på steder med brannrisiko skal være sertifisert.

Forsikringsselskapene krever at de som utfører varme arbeider på steder med brannrisiko skal være sertifisert.

Arbeid som kan gi brannfare skal kun utføres av sertifisert personell.

Dette er et dagskurs på 8 timer. Kurset inneholder:

  • Teoriundervisning
  • Praktisk slokkeøvelse
  • Lunsj
  • Eksamen
  • Sertifikat (etter bestått eksamen)

Kurssted:

  • Vi kjører månedlige kurs på Sem
  • Kan også holdes internt hos bedriften

Investering: 1600,- (inkl. lunsj) pr. deltaker.

Påmelding

Man in manufacturing

Vi holder kurs om brannvern og brannsikkerhet både for bedrifter, private, borettslag og brannvesen.