Fireman in a protective uniform sitting in the fire truck and talking on the radio

Våre tjenester

Tapio’s Brannservice utfører en rekke tjenester innen forebygging og slukking av brann. Dette får vi til i samarbeid med Nord Brannsikring As, som har verksted/kontor på Semsbyveien 124

Vi tilbyr

Brannøvelser

Bedrifter er pålagt å dokumentere minst en brannøvelse pr. år. Brannøvelser består av brannvernteori og praktisk øvelse.

Praktisk øvelse tilpasses din bedrifts behov.

emergency exit or fire escape sign with green running man symbol

Rømningsøvelser

Vi gir ansatte kompetanse til å forebygge brann, som primært oppstår som følge av menneskelig svikt. Rømningsøvelser kan med fordel gjennomføres med bruk av røykmaskin for å trene realistisk i egne lokaler.

cropped view of group of people during first aid training with dummy

Førstehjelpsøvelser

Vi leverer førstehjelpsøvelse for din bedrift, slik at de ansatte er trygge på hvordan de skal opptre ved akutt sykdom eller skade.

Førstehjelpsøvelsen består av teori og praktisk øvelse, og varer ca. 3 timer.

Propane tanks

Trykktest av trykkflasker brukt til - dykking - brygge øl - Co2

Det er krav i ADR/RID-regelverket at gassflasker skal ha periodisk kontroll. 

Kontroll, service og nysalg av brannslokningsutstyr

Brannslokningsapparater skal ha årlig kontroll og jevnlig service. Har du oversikt over regelverket, og kan du dokumentere at din bedrift følger reglene?

Close-up of climber wearing safety harness and climbing equipment

Kontroll, service og nysalg av fallsikringsutstyr

I henhold til Europa Norm (EN365:2004) skal fallsikrings-, støtte- og evakueringsutstyr leveres inn for periodisk kontroll minst hver 12. måned. Er utstyret utsatt for mye slitasje skal det kontrolleres oftere.

Filtrational columns

Fylling av Co2

Vi tilbyr refylling av Co2-håndslokkere og beholdere i ulike størrelser. Ta kontakt ved spørsmål.

Fire escape staircase, emergency fire exit, bottom view

Rømningsstiger - salg og montering av disse

Brannstiger blir individuelt tilpasset etter behov. Det er ikke så lett for deg å vite hvilket behov du/dere har, derfor tar vi gjerne en befaring (med rådgivning) hos dere. Sammen finner vi ut hva som passer best for dere.