Brannvernleder

Brannansvarlige personer skal ha kunnskaper om lover, regler og intern beredskap

Alle virksomheter skal påse at brannsikkerheten er tilfredsstillende. Brannansvarlige personer skal ha kunnskaper om lover, regler, intern beredskap, etc.

Formål med kurset:

 • Deltakerne skal få innføring i hvordan brann skal forebygges og bekjempes
 • Deltakerne skal etter kurset kunne ivareta den daglige brannsikkerheten i henhold til lover og forskrifter (*)

Ny forskrift om brannforebygging fra 01.01.2016.

 • Organisering og drift av brannvernarbeidet
  • Brannstatistikk – årsak
  • Konsekvenser
  • Internkontroll
  • Brannvernlovgivningen
 • Brannteori
  • Branners fysiske og kjemiske egenskaper
 • Brannbekjempelse
  • Slokking
  • Brannteknisk utstyr
  • Rutiner ved brann

Kurssted:

 • Vi kjører månedlige kurs på Sem
 • Kan også holdes internt hos bedriften

Investering: 1600,- (inkl. lunsj) pr. deltaker.

Påmelding

Slokkeøvelse hos kunde

Vi holder kurs om brannvern og brannsikkerhet både for bedrifter, private, borettslag og brannvesen.