Fallsikringskurs

Kurset gir økt kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr.

Vi tilbyr kurs i grunnleggende fallsikring.
Målsettingen med kurset er å gi økt kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med sele, fallblokk, fangline og falldemper.

Målgruppe for kurset:
Alle som utfører arbeid i høyden som krever fallsikringsutstyr i bygg og anlegg.

Dette er et dagskurs på 5,5 timer. Kurset inneholder:

 • Forskrift om utførelse av arbeid og NS9610. 
 • Teori og praksis
 • Lover og forskrifter
 • Rutiner og planlegging av arbeid i høyden
 • Fallkrefter
 • Funksjon, bruksområde, begrensninger på aktuelt utstyr.
 • Forankring, klareringshøyde, pendel
 • Valg av arbeidsmetode, aktiv/passiv – falloppfangende/fallforhindrende
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll

Kurssted:

 • Norsk Trafikksikring, Ski
 • Kan også holdes internt hos bedriften

Investering: 2600,- (inkl. lunsj) pr. deltaker.

Påmelding

Close-up of climber wearing safety harness and climbing equipment

Vi holder kurs om brannvern og brannsikkerhet både for bedrifter, private, borettslag og brannvesen.