Skumapparat

Brannslokker 6l med skum. Høy kvalitet.

Finnes i flere slokkeklasser:

  • 43A FF: 1250,- (frostfri ned til -30 grader)
  • 43A: 1000,-
  • 34A: 750,-
  • 27A: 625,

For produkter som trenger tilpasning og/eller montering (som f.eks. rømningsstige) trenger vi å ha en dialog med deg for å gi deg akkurat det du skal ha. Ta kontakt, så blir vi enige om hva som er mest hensiktsmessig for deg/dere.

Lett apparat
Dette er et 6 liters apparat, uavhengig av hvilken slokkeklasse du velger. Apparater fra andre produsenter, i samme slokkeklasse, kan være 9l og dermed klart tyngre enn dette.

Skumapparat er det beste du kan bruke på brann i væske.

OBS: Du må absolutt ikke forsøke å slukke brann i væske/fett ved å spyle vann på det. Dette vil spre flammene på en nærmest eksplosiv måte, og skape en svært farlig situasjon. 

Denne faren avverges ved å bruke skum: Skummet blir til vann, uten å spre flammene.

 

Spesielle fraktbetingelser:
Brannslokkere har egen fraktsats, og må bestilles separat. Dette skyldes at de er tunge og ikke lar seg sende i en postpakke.

Kurs

Vi holder kurs om brannvern og brannsikkerhet både for bedrifter, private, borettslag og brannvesen.

Tjenester

Tapio’s Brannservice AS utfører en rekke tjenester innen forebygging og slukking av brann.